Opleiding fytotherapie Herba Sanitas

Herba Sanitas biedt een in totaal 4 jarige opleiding, verdeeld in twee delen:

Een Basisopleiding van 2 jaar (kan ook losstaand worden gevolgd) en een Masteropleiding van 2 jaar (uitsluitend te volgen als de Basisopleiding met goed gevolg is afgerond).

Basisopleiding

De Basisopleiding richt zich vooral op het aanleren van basisvaardigheden als extraheren en productverwerking, en het verkrijgen van kennis over inhoudsstoffen en botanie en eenvoudige casuïstiek. Dit deel van de opleiding wordt afgerond met een certificaat.

Masteropleiding

De Masteropleiding is een verdieping richting het verantwoord therapeutisch toepassen van geneeskruiden. Dit deel van de opleiding wordt afgerond met een diploma.

Wat is Fytotherapie?

Fytotherapie is een ander woord voor kruidengeneeskunde, een manier van genezen die is gebaseerd op de plantenkennis, die de basis vormt voor alle geneeskundige tradities wereldwijd. Dit maakt het beroep van fytotherapeut/kruidengeneeskundige letterlijk “het oudste beroep van de wereld”. Dit betekent echter niet dat kruidengeneeskunst iets van het verleden is, integendeel! Juist in deze tijd is er enorm veel belangstelling voor geneeskruiden en dan niet alleen als iets van het verleden, maar vooral van de toekomst, omdat blijkt uit modern onderzoek dat onze voorouders vaak gelijk hadden.

Schriftelijk en Praktijk

De opleiding van Herba Sanitas bestaat uit schriftelijke lessen en, afhankelijk van het leerjaar, tussen de 9 en 13 praktijklessen. Deze praktijklessen vinden plaats in Heeswijk-Dinther, een dorp in de bosrijke omgeving van de Brabantse Meierij. Er starten per jaar 2 groepen eerstejaars. De praktijkdagen vinden plaats op donderdagen of zaterdagen, mocht een leerling een bepaalde dag niet kunnen, dan is het na overleg mogelijk om de les bij te wonen van de andere eerstejaarsgroep.

Herba Sanitas is “science based”

“Science-based” (wetenschappelijk onderbouwd) wil zeggen dat de opleiding van Herba Sanitas in zowel de Basis- als Masteropleiding, uitgaat van de invloed die inhoudsstoffen van planten op het functioneren van lichaamssystemen van mensen hebben. Dit gegeven is wetenschappelijk onderzocht/te onderzoeken en binnen de opleidingen van Herba Sanitas wordt gebruik gemaakt van dergelijke onderzoeksresultaten als verwijzing. Ook is er veel aandacht voor het leren begrijpen van dergelijke studies en hoe je slechte informatie kunt onderscheiden van goede informatie op dit gebied.

Herba Sanitas besteedt om deze reden geen aandacht aan homeopathie, Bach-bloesems en dergelijke, kortom, therapieën die niet wetenschappelijk zijn en in onze optiek helemaal niets van doen hebben met kruidengeneeskunde/fytotherapie.

Dit wil niet zeggen dat de opleiding klinisch en afstandelijk is, juist het tegenovergestelde is waar, omdat er veel praktische vaardigheden worden aangeleerd en er veel tijd wordt besteed aan natuurbeleving, in de vorm van wandelingen en het verzamelen van kruiden, vooral binnen de Basisopleiding en krijgt de leerling het gereedschap aangereikt om zo ethisch mogelijk met de natuurlijke middelen waarmee wij werken gebruik te maken.
Wel maakt Herba Sanitas het onderscheid met andere kruidenopleidingen, door met beide benen op Moeder Aarde te blijven staan en terdege rekening te houden met interacties, bijwerkingen en contra-indicaties, die kruiden ook kunnen hebben. Ook kiezen wij voor een moderne benadering van ziekten en aandoeningen en het complementair behandelen daarvan met medicinale planten. De leerling moet tenslotte in staat kunnen zijn om te communiceren met reguliere behandelaars.

Wetenschappelijk, maar bij Herba Sanitas worden bomen wel degelijk geknuffeld!

Herba Sanitas is “holistisch”

‘Holistisch’ wil zeggen dat bij het behandelen van zieke mensen met geneeskruiden, niet alleen naar de directe symptomen wordt gekeken, maar naar de hele mens, in sociale, spirituele en psychologische context. Binnen de casuïstiek van Herba Sanitas speelt dit een belangrijke rol. Voor doelgroepen als kinderen, ouderen en mensen met een psychiatrische aandoening, is meestal een specifieke aanpak vereist, ook hier wordt aandacht aan besteed.

Herba Sanitas is onafhankelijk

Herba Sanitas is niet gebonden aan een producent of merk van fytofarmaceutische middelen, het enige wat wij “verkopen” is kruidenkennis. Dit zorgt ervoor dat Herba Sanitas zich kritisch kan opstellen wanneer nodig en leerlingen kan aanleren om kwalitatief goede producten te kiezen voor zichzelf en toekomstige cliënten. Onafhankelijk wil niet zeggen dat we geen boodschap hebben, binnen de opleiding wordt o.a. aandacht besteed aan conservatie, ethische wildpluk, ecologisch verantwoorde producten en zaken als GMO en zaadactivisme en er ligt veel nadruk op zelfvoorziening met betrekking tot plantaardige medicatie. Je leert dan ook tal van producten zelf maken.

Schriftelijke lessen

Per module kan de leerling via een link naar de dropbox van Herba Sanitas het lesmateriaal van betreffende module zelf downloaden. De schriftelijke lessen bestaan uit verklarend lesmateriaal over de onderwerpen van betreffende module en zeer uitgebreide (gemiddeld 20 pagina’s) wetenschappelijk onderbouwde monografieën van planten die passen in de module en tal van recepten. In totaal ontvangt de leerling gedurende de hele opleiding 206 monografieën, die samen een prachtige Materia medica vormen, met up to date beschrijvingen van planten en hun medicinale toepassingen. Tijdens elke module wordt er ook getoetst, deze toets wordt thuis gemaakt, en de antwoorden staan in een andere file in de dropbox, zodat je zelf je toets kunt nakijken. Ook kun je bij een aantal modules een casus verwachten, naarmate je verder in de opleiding komt, zijn deze frequenter en complexer, ook deze worden thuis gemaakt, maar wel tijdens de lessen vooraf besproken.

Praktijklessen
De praktijklessen bestaan uit een nadere uitleg van het lesmateriaal, presentaties over specifieke onderwerpen en het aanleren van praktische vaardigheden.
Je hebt niets aan fytotherapeuten die planten alleen uit boekjes of van kant en klare producten kennen, bij Herba Sanitas maak je vuile handen en leer je zelf planten herkennen, oogsten en verwerken. In de loop van de vier opleidingsjaren wordt er regelmatig buiten nader kennis gemaakt met wilde planten en leer je vele producten zelf maken, een kleine opsomming hiervan is: infusies en decocten (samenstellen), tincturen, oliemaceraten, zalven, crèmes, glycerieten, hydrolaten, zeep, capsules, tal van cosmetische producten, wijn brouwen en het koken met inheemse wilde planten. Ook is er veel aandacht voor het gebruik van etherische oliën in zelfgemaakte producten.
De praktijkdagen beginnen om 10:00 en eindigen rond 16:00, soms wat korter, soms wat lanter. (daarna volgt 15 minuten gezamenlijk opruimen van de lesruimte, door alle leerlingen)

Vereisten

De opleiding van Herba Sanitas is geen hobbyopleiding!

Dit is echt een belangrijk punt. Er is inzet nodig om de opleiding te volbrengen, onderschat het dus niet, het niveau ligt aanzienlijk hoger dan andere opleidingen op dit gebied. Er wordt behoorlijk wat van de leerling gevraagd op gebied van het lezen van wetenschappelijke onderzoeken (bijna altijd in het Engels) en er moet regelmatig informatie worden gezocht op het internet. Kennis van de Engelse taal op HAVO/VWO-niveau en goed vaardigheden met betrekking tot het internet zijn dan ook vereist. Verder waarderen wij leerlingen die nuchter en analytisch kunnen nadenken en een kritisch vermogen hebben. Tot de Masteropleiding wordt de leerling uitsluitend toegelaten, indien deze de Basisopleiding geslaagd heeft afgerond. Ook leerlingen die andere kruidenopleidingen hebben gevolgd, kunnen niet direct toegelaten worden tot de Masteropleiding, omdat deze opleidingen wat betreft aangeleerde kennis, niet te vergelijken zijn met Herba Sanitas.

Van de leerling wordt verder een bepaalde mate van zelfstandigheid en discipline vereist.
Daar tegenover staat dat er individuele begeleiding is, dat de klassen nooit meer dan 12 personen bevatten en dat eigen creativiteit altijd gestimuleerd wordt. Je kunt met kruiden vele kanten uit, sommige mensen zijn meer theoretisch ingesteld, andere meer praktisch, daar wordt rekening mee gehouden. Het streven is de leerling te inspireren om zelf ontdekkingen te doen en een plek te vinden binnen het kruidenvak.

Het meest belangrijk wat nodig is om dit vak te beoefenen is passie en doorzettingsvermogen.

Studiebelasting

Afhankelijk van het leervermogen van de leerling;
1e jaar: gemiddeld 10 uur per week
2e jaar: gemiddeld 15 uur per week
3e en 4e jaar: gemiddeld 20 uur per week

Veel meer informatie vind je in de te downloaden informatie. Voor aanvullende informatie kun je terecht via info@herbasanitas.nl

Docententeam Herba Sanitas